Youtube Premium & Google

Giải đáp các thắc mắc liên quan tới Youtube Premium

Sau khi mua Youtube Premium xong tôi sẽ phải làm gì ?

Sau khi mua shop sẽ gửi link tham gia Family có Youtube Premium vào mail bạn đã đăng ký lúc mua.

Tôi có thể gia hạn để sử dụng tiếp sau khi hết hạn không ?

Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp mình hoặc đặt một đơn mới và ghi chú là "gia hạn + mã đơn cũ".

Nếu tôi lỡ thoát Family hoặc nhầm tài khoản Google thì sao ?

Mỗi link invite chỉ dùng được một lần, vui lòng liên hệ trực tiếp mình để cấp lại.

Tài khoản Youtube Premium có thể đăng nhập trên mấy thiết bị ?

Tài khoản Youtube có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị, tuy nhiên con số cụ thể thì không có gì Google không đề cập tới.

Những người khác trong Family có xem được thông tin tài khoản Google của tôi không ?

Không.

Tài khoản của tôi bị quá số lượt tham ra Family trong 1 năm thì làm sao ?

Bạn vui lòng cung cấp tài khoản khác để shop nâng cấp.

Tài khoản google của tôi ở nước ngoài có thể vào Family được không ?

Vui lòng liên hệ trực tiếp.

Kiểm tra Youtube Premium ở đâu ?

Vui lòng truy cập: Youtube Membership

Cách lấy mã dự phòng

Truy cập trang: https://myaccount.google.com/two-step-verification/backup-codes

Click "Nhận mã dự phòng" và chụp ảnh gửi mình.

Last updated