Comment on page

Netflix

Giải đáp các thắc mắc tới Netflix

Netflix bên bạn là gói gì ?

NETFLIX bên mình là gói PREMIUM 4K nhé bạn.

NETFLIX 1 người dùng là sao ?

Với gói premium cho phép xem 4 thiết bị cùng lúc. Khi mua bạn sẽ nhận dc 1 slot riêng, và chỉ được phép xem trên 1 thiết bị cùng lúc.

Tôi có thể gia hạn tiếp không ?

Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp mình hoặc đặt một đơn mới và ghi chú là "gia hạn + mã đơn cũ".

Tại sao bạn ngưng hỗ trợ TV ?

Hiện tại Netflix đã làm chặt vụ share tài khoản và các thiết bị TV đã bị ảnh hưởng vì từ giờ một tài khoản chỉ xem được trên 1 TV. Mình không thể hỗ trợ hết tất cả các bạn 1 tài khoản TV riêng được.

Vậy từ giờ không thể xem trên TV được nữa ?

Đúng vậy, nếu muốn xem thoải mái bạn sẽ phải tự mua tài khoản riêng từ Netflix. Mình không còn hỗ trợ khi bạn xem qua TV.